İnsan Kaynakları Politikası

img-about-us

İnsan kaynakları politikamızın temel amacı, şirket hedeflerine odaklandırılmış , nitelikli , eğitimli , dinamik ve çağdaş bir insan kaynağı oluşturmaktır. Bu amaçla;
Katılımcı,
Problem çözme becerisi yüksek,
Yeniliklere açık,
Takım çalışmasına yatkın ve
İşine değer katabilen insan kaynaklarını, Sim-Pak bünyesinde istihdam etmektedir.
AKM yasalara, mevzuata ve çalışanlarının haklarına saygılı, çalışanlarının sağlık ve güvenliğini ön planda tutan , tüm çalışanlarında kalite , ürün güvenliği, iş güvenliği, çevre bilincini yerleştirmiş ve kendisine güven duyulan bir şirkettir. AKM insan kaynakları süreçlerinin uygulanmasında, işe alma, görevde yükselme ve ücretlendirmeye kadar, tüm çalışanları arasında fırsat eşitliği ortamını yaratır, çalışanları arasında ırk, din, dil, cinsiyet, yaş v.b. ayrımı yapmaz.